Apps & Websites

Bij het bouwen van websites maken we vaak gebruik van WordPress. Apps ontwikkelen we voor zowel IOS als Android, gebruikmakend van HTML 5. Ook de content van een app kan uit WordPress komen. Op deze manier kan de klant, wanneer hij dat wenst, zelf z’n uiting onderhouden.  We werken zowel voor grote klanten als voor kleine zelfstandigen. 

Grotere projecten m.b.v scrum
Bij grotere projecten werken we volgens een ‘agile ontwikkelmethode’, beter bekend als scrum. Dat betekent dat het product gaandeweg tot stand komt en dat de opdrachtgever grote invloed kan blijven uitoefenen op het uiteindelijke eindproduct.

Samen met een (potentiële) opdrachtgever proberen we als eerste de boodschap die overgebracht moet worden te vatten. Vervolgens ontwikkelen wij een eerste concept waarna de opdrachtgever evt. weer bijstuurt.

Wanneer het eerste concept is ontwikkeld maken we een meer uitgebreid concept met een globale kostenindicatie. Vervolgens bespreken we wat we gaan maken en in hoeveel stappen we dit gaan doen. Na elke stap volgt er een evaluatie en wordt de volgende stap gedefinieerd. Met deze methode werken we stap voor stap naar het eindproduct. De opdrachtgever kan, wanneer hij dit wil, nauw betrokken blijven bij het proces en komt zo aan het eind van het proces niet voor verrassingen te staan.

1. Concept ontwikkelen: – Beschrijvend, – Beeldtaal en tone of voice, – Techniek: proof of concept
2. Project afbakening: – Wat doen we wel en wat doen we niet
3. Ontwerp en realisatie fase:  – Grafisch, interactie en functioneel design, – Iteratief proces met ‘bijstelmomenten’
4. Oplevering en evaluatie

Kijk bij het overzicht van onze projecten naar websites en apps waarvan sommigen ondersteund door WordPress.

Recente sites:
ZeilcharterBoreas.nl
SuzanneBunnik.nl
StudioZena.nl
Yvonne.Yoga
Sparenbergdesignworks.nl
Comeniuspraktijk.nl
Marjoleinspreekt.nl