Serious games

We hebben inmiddels een flink aantal serious games gemaakt. Bij serious games wordt er een boodschap overgedragen gebruikmakend van spelelementen als punten, levels, tijd, highscore. Onze serious games zijn vaak adventure-achtige games. Dat betekent dat er een verhaallijn is waarbij de speler de heldenrol kan krijgen als hij het spel tot een goed einde weet te brengen.

Opdrachtgevers komen vaak met verzoeken als:
iets met duurzaamheid (Centrum Biologische Landbouw/Stichting Richting Groen), grotere betrokkenheid laten voelen bij het museum (Boymans van Beuningen), kinderen laten weten hoe een voormalig oorlogsgebied vrij van mijnen wordt gemaakt (Unicef) en met zo’n verzoek gaan we dan aan de slag.

We vragen ons dan een heleboel dingen af:
wie is de doelgroep, in wat voor omgeving wordt het spel gespeeld, zit er een tijdslimiet aan het spel, moet het spel meerdere keren gespeeld kunnen worden, wordt het spel alleen of samen gespeeld en belangrijk wat moet de speler weten aan het einde van  het spel!

Wanneer alle bovenstaande vragen duidelijk is gaan we een urgentie voor het spel bedenken. Waarom zou de speler dit spel willen spelen? En er moet nagedacht worden over hoe we het spel onder de aandacht gaan brengen, kunnen we het aan een bepaald Event koppelen, etc.

En dan ontstaat er meestal een vaag idee. We hebben een startpunt en een einddoel en de weg ernaar maken we dan dmv een flow-chart duidelijk daarbij ontwikkelen we een beeldtaal.

We werken volgens een ‘agile ontwikkelmethode’, beter bekend als scrum. Dat betekent dat het product gaandeweg tot stand komt en dat de opdrachtgever grote invloed kan blijven uitoefenen op het uiteindelijke eindproduct. Wanneer het eerste concept is ontwikkeld maken we een meer uitgebreid concept met een globale kostenindicatie. Vervolgens bespreken we wat we gaan maken en in hoeveel stappen we dit gaan doen. Na elke stap volgt er een evaluatie en wordt de volgende stap gedefinieerd. Met deze methode werken we stap voor stap naar het eindproduct. De opdrachtgever kan, wanneer hij dit wil, nauw betrokken blijven bij het proces en komt zo aan het eind van het proces niet voor verrassingen te staan.

1. Concept ontwikkelen: – Beschrijvend, – Beeldtaal en tone of voice, – Techniek: proof of concept
2. Project afbakening: – Wat doen we wel en wat doen we niet
3. Ontwerp en realisatie fase:  – Grafisch, interactie en functioneel design, – Iteratief proces met ‘bijstelmomenten’
4. Oplevering en evaluatie